·         ,پروژه ,گرایش ,سازه ,مهندسی ,عمران ,·         پروژه ,سازه ·         ,گرایش سازه ,پیشرفته ·         ,پروژه اندرکنش ,سازه ·         پر

پروژه های مقطع کارشناسی ارشد عمران

مشاوره پایان نامه ها در کلیه گرایش های عمران

 

گرایش سازه

گرایش ژئوتکنیک (خاک وپی)

گرایش مهندسی آب

گرایش سازه های هیدرولیکی

گرایش برنامه ریزی و حمل ونقل

گرایش سازه های دریایی

گرایش راه وترابری

گرایش محیط زیست

گرایش مدیریت ساخت

گرایش زلزله

گرایش رودخانه

گرایش آب و فاضلاب

 

·         پروژه اجزاء محدود

·         پروژه اندرکنش خاک و سازه

·         پروژه اندرکنش آب و سازه

·         پروژه سدهای خاکی

·         پروژه مهندسی تونل و مکانیک سنگ

·         پروژه مهندسی پی پیشرفته

·         پروژه دینامیک سازه

·         پروژه هیدرولیک پیشرفته

·         پروژه روش های عددی در مهندسی عمران

·         پروژه آب های زیر زمینی

·         سمینار

·         پروژه پل سازی

·         پروژه بهینه سازه سازه ها

·         پروژه تصفیه خانه های آب و فاضلاب

·         ترجمه متون تخصصی

 
منبع اصلی مطلب : موسسه نوآوران پژوهش اورانوس
برچسب ها : ·         ,پروژه ,گرایش ,سازه ,مهندسی ,عمران ,·         پروژه ,سازه ·         ,گرایش سازه ,پیشرفته ·         ,پروژه اندرکنش ,سازه ·         پر
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت :